Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
B. Grafiki i tablice.722

Dwutygodnik „Ruch”.

Pawilon Ogólno-Kulturalny.

     Przedmioty wystawowej 1) tablice z wynikami kwestjonarjusza w sprawie wychowania w szkole polskiej, 2) tablice w języku szwedzkim i polskim z wykazem każdorazowych ćwiczeń gimnastycznych, tablice z postawami gimnastycznemi, modele przyrządów gimnastycznych. 3) 35 tablic z postawami przy slojdzie duńskim, wraz o objaśnieniem 4) czasopisma w 14 jeżykach, w sprawie kultury cielesnej. 5) całkowite, wzorowe ubranie do gimnastyki szwedzkiej. 6) dzieła polskie i obce, dotyczące sprawy wychowania cielesnego. 7) fotografje Centralnego instytutu gimnastycznego w Sztokholmie. 8) tablice z działalnością czasopisma „Ruch" za przeciąg czasu 4-ro letni.strzałka do góry