Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
B. Grafiki i tablice.721

Pierwsza polska szkoła gimnastyki szwedzkiej i masażu H. Kuczalskiej.

Pawilon Ogólno-Kulturalny.

     Przedmioty wystawowe: 1) 18 zdjęć z sali gimnastycznej, ogrodu należącego do Zakładu, grup ćwiczących się, oraz grup uczniów. 2) zdjęcia z Centralnego instytutu gimnastycznego w Sztokholmie, z którego wziął początek Zakład p. Kuczalskiej. 3) medal złoty na wystawie „Dziecko” w Wilnie 1908 r. dyplomy uznania z wystawy Warszawskiej i Lwowskiej, pro* gramy w polskimi rosyjskim języku.strzałka do góry