Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
A. Szkolnictwo.682

H. Jaworski, Lublin - Szkoła Męska.

Pawilon Ogólno-Kulturalny.

     Przedmioty wystawowe:

  1. Model tablicy rozkładanej do poglądowego nauczania geometryi wykreślnej z 6 - ma modelami przykładów.
  2. Tablica do poglądowego wyjaśnienia różnic między charakterem „rondo” i angielskim.
  3. Tablica (ślepa mapa), ułatwiająca nabycie wprawy w konjugowanie (zastosowana do łaciny).
  4. Przyrząd do dzielenia kąta dowolnej wielkości na 8 równe części.
  5. 4 tablice do wykładu biologii roślin (podług dzieła Kernera von Marilaun).
  6. Tablice sympoliczno-chronologiczne Jaźwińskiego zastosowane do nauki historyi polskiej,
  7. Unaocznienie wytwarzania się barw widma z barw zasadniczych (5 tablic).
  8. Roboty średniego ucznia b. Szkoły Technicznej kolei Nadw. w Lublinie, wykonane według programu i pod kierunkiem wystawcy - 20 sztuk rysunków.


strzałka do góry