Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
A. Szkolnictwo.675

Szkoła Handlowa Kupiectwa Łódzkiego (7-klas.).

Pawilon Ogólno-Kulturalny.

     Rok założenia - 1898. Adres: Łódź, ul. Dzielna 41, telefon 213. Właściciel; Kupiectwo Łódzkie. Dyrektor szkoły Wacław Kloss. Personel nauczycielski 35 osób.

     Przedmioty wystawowe: rysunki, kreślenia, kartogramy do geografii handlowej, fotografie, wypracowania piśmienne z arytm. handl., buchalteryi i korespondencyi, kartogramy, przedstawiające rozwój szkoły i jej budżet, zielniki, prace modelarskie uczniów (odlewy gipsowe).strzałka do góry