Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
A. Szkolnictwo.659

Tow. Urządzeń Szkolnych i Pomocy Naukowych „Urania”.

Pawilon Ogólno-Kulturalny.

     Rok założenia - 1905. Adres zarządu: Warszawa Bracka 18, telefon 77z60. Adres telegr.: „Urania”. Skład zarządu; inż. Rafał Korniłowski i p. Maksymilian Heilpern. Wyroby własne: meble szkolne, tablice z okazami naturalnymi do pogadanek, preparaty spirytusowe, preparaty mikroskopowe, przyrządy fizyczne, kajety szkolne, zbiorniki mineralogiczne, oraz własne wydawnictwa litogr. -atlas przyrodniczy i mapka „ziem polskich” (Europy środk.). Kapitał zakł 16 tys. rb. Obrót roczny 65 tysięcy rb.

     Przedmioty wystawowe - patrz wyroby własnestrzałka do góry