Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
C. Konserwy, wyroby cukrowni, tabaczne, cykorya i t. p.570

Fabryka tabaczna p. f. „Noblesse”.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia - 1890. Adres fabryki: Warszawa, Dzielna 62. Adres zarządu: Warszawa, Hotel Europejski. Adres telegr.: „Kapę”, Warszawa. Nr. telef. 535 i 537. Właściciele: Sukcesorowie Gabryela Kalinowskiego. Prokurenci: Lucyan Kalinowski i Ryszard Filipowski. Wykaz wyrobów własnych: papierosy, tytunie i gilzy. Roczny obrót fabryki 1,109.396.90 rb. Biura sprzedaży, resp reprezentanci: w Warszawie Hotel Europejski, ul. Marszałkowska 113, Nowy-Świat 31, p. f. „Kołodziejski i S-ka"; w Wilnie, Hotel Europejski; w Lublinie P. Pliszczyński, Nowa 125, w Poznaniu, Południowa 4; w Berlinie, Aleksandra 33. Robotników minimum 450, maximum 500. Kapitał zakładowy pół miliona rb. Motory o sile 16 HP i 6 HP.

     Przedmioty wystawowe: papierosy, tytunie i gilzy własnej fabryki p. f. „Noblesse”.strzałka do góry