Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
C. Konserwy, wyroby cukrowni, tabaczne, cykorya i t. p.560

Józef Werner, Cyrański i S-ka.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia - 1902. Adres: Warszawa, Solec 41. Adres telegr.: „Iwercy”. Nr. telefonu 1549. Wyroby własne: konserwy z warzyw, owoców i mięs. Reprezentant - Roman Kunkel, Warszawa, Sienna 23. Robotników zimą 10, latem 40. Kapitał zakładowy 50 tys. rb. Wywóz do Cesarstwa 50%. Motor naftowy o sile 5 koni.

     Przedmioty, nadesłane na wystawę, w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe-konserwy z warzyw, owoców i mięsa.strzałka do góry