Spis Wystawców
GRUPA II
B. Maszyny i narzędzia różne pompy, kotły i sikawki.56

Bratri Bubelowé (Bracia Bubelowie) pierwsza morawska fabryka wyrobów nożowniczych stalowych Wsetin (Morawa).

     Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Przedsiębiostwo to jest w tym dziale największem w Austro-Węgrzech. w fabryce pracuje 350 robotników i 18 urzędników. Dwieście różnych maszyn do obrabiania metali i drzewa, poruszanych sita parową i wodną, razem dwieście H P. Wyrób dzienny 15,000 sztuk. Wywóz do Serbji, Bulgarji, Rumunji, Turcji Europ, Egiptu, w pewnej mierze również do Rosji, do której zwiększenie wywozu przewyższa prócz wysokiego cła wielka konkurencja niemiecka!strzałka do góry