Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
C. Konserwy, wyroby cukrowni, tabaczne, cykorya i t. p.559

Stanisław Mikułowski - Pomorski - Fabryka przetworów owocowych i warzywnych.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1904. Adres fabryki: Leszczków, p. Opatów, pow. Sandomierski, gub. Radomska. Właściciel Stanisław Mikułowski-Pomorski. Wyroby własne - szparagi, groszek, fasolka, pomidory, soki, owocowe, suszone kartofle, korniszony, kompoty, konfitury, powidła, suszone owoce. Biura sprzedaży: na Warszawę i Łódź - Józef Stamirowski, na Radom - Rudolf Meyer i sprzedaż na miejscu w fabryce. Robotników minimum 5, maximum 30, Kapitał zakładowy 50 tysięcy rb. Obrót roczny 50 tys. rb.

     Przedmioty, napesłane na wystawę, w całości wykonane w Kraju, oprócz części opakowania szklanego, które przychodzi z Paryża, i puszek z Rygi. Przedmioty wystawowe: konserwy warzywne i owocowe, susze z jarzyn i owoców, suszone kartofle.strzałka do góry