Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
B. Wyroby mączne i masarskie.552

M. Grodzieński.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1885. Adres fabryki: Warszawa-Praga, Panieńska 9. Adres telegr.: M. Grodzieński. Nr, telefonu 43. Właściciel M. Grodzieński. Wykaz wyrobów własnych: mąka żytnia. Kapitał zakładowy 200 tysięcy rb. Przybliżony obrót roczny 600 tysięcy rb. Wywóż do Cesarstwa procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 5%. a zagranicę 35%. Motor o sile 100 koni. Przedmioty nadesłane na wystawę, wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: własny kiosk, zawierający wyroby własnego młyna w sposób poglądowy całego oczyszczania i mielenia w woreczkach, gablotkach etc.strzałka do góry