Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.539

Warszawska Fabryka Octu Spirytusowego „Monopol”.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1895. Adres fabryki: Grzybowska Nr. 41. Adres telegraficzny: „Monopol” - Warszawa. Nr. telefonu 13-26. Wiaściciele: Henryk Komicz i Józef Komicz. Wyroby własne: octy spirytusowe, winne i estragonowe. Biuro sprzedaży: Filia w Łodzi. Konstantynowska 74. Robotników minimum 12. Kapitał zakładowy - 30 tysięcy rb. Obrót roczny - 50 tysięcy rb.

     Przedmioty nadesłane na wystawę, w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: różne gatunki octu.strzałka do góry