Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.538

Synowie Fr. Lutosławskiego i S-ka.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1863. Adres fabryki: Drozdowo, p. Łomża. Właściciele: Synowie Pr. Lutosławskiego i S-ka. Dyrektor zarządzający Józef Lutosławski. Kierownik techniczny - Antoni Kowalski. Wyroby własne piwo marcowe, piwo jasne, porter. Biura sprzedaży i reprezentanci: na Warszawę - A. Skrzetuski, Grzybowska 21; na Łódź - A. Miernik, Zielony Rynek 39; na Lublin - St. Przybyszewski, Krakowskie-Przedmieście. Robotników od 40 do 60. Kapitał zakładowy 360 tysięcy Obrót roczny 200 tysięcy rb. Motor o gazie ssanym 25 H. C.

     Przedmioty, nadesłane na wystawę, w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe - piwo.strzałka do góry