Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.536

F Jankowski.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia - 1874. Adres: Warszawa. Adres telegraficzny: F. Jankowski. telefonu 168. Właściciele: Władysław i Edward bracia Jankowscy. Wykaz wyrobów własnych: wódki, likiery różnych smaków i araki. Robotników minimum 30, maximum 40. Kapitał zakładowy 200,000 rb. Przybliżony obrót roczny 400,000 rb. Wywóz do Cesarstwa 15 - 20%. Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: wódki, likiery różnych smaków, araki i kaukaski naturalny koniak „Urus”.strzałka do góry