Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.535

Jego Ces-Król. Wysokości Arcyksięcia Rajnera fabryka wyrobów wódczanych

Pawilon Wielkiego Przemyślu.

     Adres tebryki: w Izdebniku, st. kolei Kalwarya. Galicyi. Adres zarządu: Izdebnik. Adres telegraficzny: Izdebnik. Właściciel - Jego Cesarsko-Króiewska Wysokość Arcyksiążę Rajner. Dyrektor zarządzajacy-Ludwik Gecling. Biura sprzedaży, resp. reprezentanci-Warszawa, Krak. - Przedm. 25.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Galicyi. Przedmioty wystawowe: wyroby wódczane.strzałka do góry