Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.533

SS-wie Franciszka Braulińskiego - Browar i Słodownia.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: - 1865. Adres fabryki: Skierniewice St. D. Z. w. w. gub. Warszawska. Właściciel - Władysław Strakacz. Wyroby własne: piwo „Pilzneńskie” „Skierniewickie jasne” „Monachijskie” „Bawarskie Słody” - pilzeński jasny, bawarski i monachijski. Biura sprzedaży i reprezentaci. Częstochowa, Granica Kamienica Polska, Nowo-Radomsk, Rogów, Żyrardów, Grodzisk, Warszawa, Lublin, Łowicz. Bedlno, Kutno, Pniewo, Włocławek, Aleksandrów, Ciechocinek i t. d. Robotników od 4 do 20. Kapitał zakładowy 100,000 rub. Obrót roczny około 100,000 rubli.

     Przedmioty wystawowe: piwo własnego wyrobu.strzałka do góry