Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
A. Trunki wyskokowe.530

Rektyfikacya Warszawska - J. Anderszewski.

pawilon Wielkiego przemyslu.

     Rok zalozenia - 1988. Adres fabryki: ul. Dobra Nr. 18 Warszawa. Adres telegraficzny: Rektyfikacya Warszawska Nr. telefonu, 18 - 36. Właściciel - Józef Anderszewski. Kierownik techniczny: Leonard Miedzianowski. Wykazy osób, zajmujących w fabryce wyzsze stanowiska techniczne i biurowo-techniczne - L. Miedzianowski i 18 pracownikow biurowych. Wyroby własne: Produkcje wodki, nalewki, likiery, rumy i t. p. oprócz tego rektyfikacja spirytusu aparatami Sawalla, oczyszcza rocznie 10,000,000% spirytusu na eksportę do Cesarstwa, wartosci 200,000 rubli bez akcyzy. Fabryka przyjmowała udzial w wystawach wszechswiatowych i nagrodzoną zostala w Paryzu 1889 r. zł. medalem i 1890 tamze 2 zt. med. w Warszawie 1890 r. zł. med. i 1891 zt. med. we Lwowie 1897 r. zloty medal w Wiedniu 1904 r. zt. med. Biura sprzedazy i reprezentanci. Sprzedaz główna przy fabryce ul. Dobra Nr. 18. - Filje: 2 w Warszawie - w Czestochowie, w Sosnowcu, w Kielcach w Kaliszu i w Plocku. Ilość robotników minimum - 100. Obrót roczny - 500,000 rb.

     Przedmioty nadeslane na Wystawe. w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: wódki, likiery. nalewki rumy i t p.strzałka do góry