Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
C. Lecznicze produkty.528

Dział Morawski. Zakład kąpielowy Lukoczowice na Morawach.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Założony sprzed 100-tu laty. Liczba gości stałych w ostatnich latach 5053 - oprócz przyjezdnych. Do 200,000 butelek wody ze źródła „Saratice” wysyła się rocznie. Kąpiele bogate kwasem węglowym dobrzedziałające w chorobach serca i naczyń krwionośnych.strzałka do góry