Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
C. Lecznicze produkty.525

Morawskie gorzkie źródło „Saratice”

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia-1896. Właściciel M. U. Dr. Frant Vesely, główny kierownik kąpieli Luhuczowskich. Wywóz roczny 250,000 butelek gównie Czeskich, do Galicji, Bośnii, Niemiec: - Złoty medal otrzymany na Wystawie Hygienicznej w Krakowie.strzałka do góry