Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
C. Lecznicze produkty.524

„K. Strzelecki”.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia-1904. Adres fabryki: Warszawa-Sienna Nr. 33. Nr. telefonu - 4890. Właściciel Karol Strzelecki. Ilość robotników minimum 16 maximum 20. Motor elektryczny 2 konny i kocioł parowy.

     Przedmioty nadesłane na wystawę prawie wykonane w Kraju: sprowadzona zaś gaza hydrosk. z Rosyi, chemikalja i kauczuk z Francyi. Środki opatrunkowe: plastry angielskie, gazy i waty autyseptyczne i wyjałowioone, bandaże, kataplazmy, synopizma, plaster tatrzański, rupturowy i t. p.strzałka do góry