Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
B. Pomadki, pasty, produkty farmaceutyczne i kosmetyki.514

T-wo Akc. Ryszard Wildt i S-ka.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1879. Adres fabryki Warszawa, Belwederska 8. Telefon 95. Adres telegraficzny: Wildt, Warszawa. Wyroby własne: perfumy i mydlą. Ilość robotników: 400. Kapitał zakładowy 300,000. Obrót roczny 500,000. Wywóz do Cesarstwa 30%. Motor parowy o sile 80 HP.

     Przedmioty wystawowe: perfumy i mydła (w całości wykonane w Kraju).strzałka do góry