Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
B. Pomadki, pasty, produkty farmaceutyczne i kosmetyki.510

Pabjanickie Tow. Akc. Przemysłu Chemicznego założone przez Tow. Przemysłu Chem. w Bazylei i byłą firmą Schweikert i Fröhlich w Pabjanicach.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1899. Adres fabryki: Pabianice, gub. Piotrkowska. Adres telegraf lotny: „Terroza” Pabjanice. Nr. telefonu: 90. Właściciel: Towarzystwo Akcyjne. Skład zarządu: Dr. Froecnlich, G. Georg. L. Schweikert, E. Haas. Prokurenci. H. Thommen, R. Schenkel, Wł. Weber. E. Weber. Wyroby własne: barwniki anilinowe, chemikalja farmaceutyczne, przetwory chemiczno-techniczne, tłuszcze garbarskie, siarek sodu techniczny etc. Ilość Robotników: 200. Kapitał zakładowy: 1,000,000 rb. Obrót roczny: 2,000,000 rb.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju, za wyjątkiem surowych materiałów sprowadzonych ze Szwajcaryi. Przedmioty wystawowe| chemikalja farmaceutyczne.strzałka do góry