Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
B. Pomadki, pasty, produkty farmaceutyczne i kosmetyki.502

Laboratorjum Kosmetyczne.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1889. Adres fabryki: Warszawa, Leszno 12. Nr. telefonu: 52-34. Właściciel: St. Górski. Wyroby własne: „Arago” na czyszczenie odcisków; „Agatol” proszek, elixir i pasta do zębów; puder ,,Venus”, krem „Venus” od piegów; krem lanolinowy) „Exikans” od potu; „Konserwator" do wzmocnienia włosów, woda kolońska i t. p. Robotników maximum 2 Obrót roczny: 30,000 rb. Wywóz do Cesarstwa 35%.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: patrz „Wyroby własne”.strzałka do góry