Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.483

Sz. Feige i Synowie.

Pawilon Wielkiego przemysłu.

     Rok założenia: 1889. Adres fabryki: Warszawska, róg Spadku, Częstochowa. Nr. telefonu: 128. Ilość robotników: 30. Kapitał zakładowy, 35,000. Obrót roczny, 200,000. Wywóz do cesarstwa 10%. Motor o sile 1 HP.

     Przedmioty wystawowe: świece.strzałka do góry