Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.480

Akcyjne T-wo „Elektryczność” w Ząbkowicach

Pawilon Wielkiego przemysłu

     Rok założenia: 1896. Adres fabryki: Ząbkowice, st. D.Ż w.w. Adres zarządu: Warszawa, Włodzimierska 18. Adres telegraficzny: „Elektryczność” Warszawa, „Elektryczność” Ząbkowice. Telefon: w Warszawie 145, w Ząbkowicach 113. Wyroby własne: węgle do lamp łukowych, szczotki węglowe, elektrody węglowe, karbid (węglik wapnia), chlorek bielący, łuk sodowy, soda kaustyczna. Ilość robotników: 300. Kapitał zakładowy: 1,200,000 rb. Przybliżony koszt roczny: 700,000 rb. Wywóz do Cesarstwa: 60%. 4 silniki parowe o łącznej mocy 1800 koni.

     Przedmioty nadesłane na wystawę są w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: węgle do lamp łukowych, szczotki węglowe do dynamo, karbit, elektrody węglowe, soda kaustyczna i chlorek wapna.strzałka do góry