Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.475

Fabryka Chemiczna „Progres” Józef Zabłudowski i Syn.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1908. Adres fabryki: „Borysów" gub. Mińska, pow. Borysowki. Adres zarządu: Borysów. Telegraficzny Zabłudowski Borysów. Nr. telefonu: 3. Właściciele: Józef Zabłudowski i Beniamin Zabłudowski. Wyroby własne: sacharyna na zasadzie specyalnej koncesyi udzielonej przez Ministrów Handlu i Przemysłu, Finansów do Spraw Wewnętrzych. Farby nieszkodliwe dla produktów spożywczych. Biuro sprzedali: w Warszawie i reprezentanci we wszystkich znaczniejszych miejscowościach. Robotników minimum 8. Kapitał zakładowy: 50,000. Obrót roczny: 200,000.

     Przedmioty nadesłane na wystawę, są w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: sacharyna w kryształach i tabletkach dla dyaletyków. Farby nieszkodliwe oddzielnie używane dla celów cukierniczych i wogóle do farbowania produktów spożywczych. Będą wystawione również niektóre wyroby cukiernicze, zafarbowane naszemi farbami. Wszystko w słoikach małych rozmiarów.strzałka do góry