Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.457

T-wo Akc. Fabryki chemicznej „Radocha” w Sosnowicach.

Pawilon Wielkiego przemysłu

     Rok założenia. 1883. Adres fabryki: Sosnowiec, gub. Piotrkowska, pow. Będziński. Adres zarządu. Warszawa, Orla 13. Adres telegraficzny: Radocha. Nr. telefonu: w Warszawie 609. Właściciel: Tow. Akcyjne. Wyroby własnej cerezyna, świece stearynowe, świece parafinowe, kwas winny, nitryt, cukier ołowiany, bisulfit, saletra oczyszczona, smar do lin, wosk do podłóg, świeczki choinkowe, glejta ołowiana, olejna. Ilość robotników minimum 150, maximum 220. Kapitał zakładowy: 700,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 1,500,000.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: chemikalia.strzałka do góry