Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
A. Materjały surowe, przetwory chemiczne, farby i t. p.456

Towarzystwo Przetworów Naftowych Braci Nobel w Baku.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1879. Adres fabryki: Baku, gub. Bakińska, pow. Bakiński poczta Baku, miejscowość Czarne-Miasto. Adres zarządy: Petersburg, Samroniewskaja, Nadbiereżnaja dom własny. Adres telegraficzny: Petersburg Branobel również Warszawa). Nr. telefonu: w Warszawie 40 (handlowy), 4-30 Dyrekcya. Właściciel: Towarzystwo Akcyjne Braci Nobel. Prokurenci: w Warszawie Inżynier Antoni Ruszelewski. Wyroby własne: przetwory naftowe 60 gatunkach, między innemi: benzyna, oleje oświetlające (nafta, meteor, pironafta) smary cylindrowe i maszynowe, zastosowane do wszystkich wymagań obecnej techniki. Biuro sprzedaży: generalna reprezentacya na Królestwo Polskie, Warszawa, Zgoda 8, w Rossyi istnieje ajentur 22. Obrót roczny: 108,000,000 rb.

     Przedmioty wystawowe: wystawa przetworów naftowych, wyrabia w fabrykach T-wa w Baku, z załączeniem fotografii kopalń, fabryk, składów w Cesarstwie i Królestwie, oraz statystycznych danych o wyrywaniu i przeróbce ropy naftowej.strzałka do góry