Spis Wystawców
GRUPA VIII i XX
C. Druki i reprodukcye.434

Dom Handlowy J. Ślusarski. Wydawnictwo kart i pocztówek.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1900. Adres zarządu Warszawa Złota, 26. Nr. telefonu: 112-62 i 179-93. Wyroby własne - pocztówki. Kapitał zakładowy: 20,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 30,000 rb. Wywóz do Cesarstwa procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 30%.

     Przedmioty Wystawowe: pocztówki.strzałka do góry