Spis Wystawców
GRUPA VIII i XX
C. Druki i reprodukcye.433

„Wisła” A. Stolarski i W. Zapała.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia - 1908. Adres wydawnictwa i Kraków, Karmelicka 1. 7. Adres telegraficzny: Kraków, Karmelicka, Wisła. Właściciel. Aleksander Stolarski i Waleryan Zapała (słuchacz uniwersytetu). Skład zarządu: Właściciel buchalter i expedyent. Wyroby własne-Pocztówki artystyczne. Reprezentanci Królestwo - Polskie Warszawa „St. Miernicki” Marszałkowska. Nr. 81. „Ameryka” Polskie amerykańskie Towarzystwo handlowe w Warszawie. Poznań, Wiedeń, Berlin, Paryż i w. i. Obrót roczny 200,000 Koron. Wywóz do Cesarstwa 10%.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę są w całości wykonane w Kraju. Klisze: 2. T. „Jabłoński i S-ka” Druk „A Koziański” w Krakowie. Przedmioty Wystawowe: Pocztówki artystyczne, reprodukcye najwybitniejszych malarzy polskich (trójbarwne). Tabela kart przez firmę wydanych, wykonane artystycznie.strzałka do góry