Spis Wystawców
GRUPA II
B. Maszyny i narzędzia różne pompy, kotły i sikawki.41

H. Hoser.

Pawilon Wielkiego przemysłu.

     Rok założenia: 1900. Adres fabryki: Żbików, gub. Warszawska, powiat Warszawski, poczta Pruszków, miejscowość gmina Czarów, wieś Żbików. Adres telegraf.: „Pilniki” Adres zarządu: Warszawa Al. Jerozolimskie 59. Nr. telefonu 66-25. Właściciele. Henryk Hoser i Jerzy Loth. Dyrektor zarządzający oraz kierownik techniczny H. Hoser. Kierownik handlowy oraz zarządzający administracyjny Jerzy Loth. Wykaz osób zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne i biurowe: W dziale fabrycznym: Jan Czerwiński i Stanisław Modrzejewski. Kierownik wydziałów sprzedaży: Edward Kurtz.

     Wykaz wyrobów własnych: Stal narzędziana, pilniki tarniki, świdry spiralne.

     Biura sprzedaży: We wszystkich ważniejszych miastach Królestwa i Cesarstwa. Ilość robotników minimum 106, maximum 142. Kapitał zakładowy 160,000 rb. Przybliżony obrót roczny 250,000 rb. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego: 75%

     Jaki motor o jakiej sile: 30 H. P. Turbina de Lavala i 50 H. P. maszyna parowa. Przedmioty wystawowe w całości wykonane w Kraju. Jakie części przedmiotu wystawowego zostały sprowadzone z zagranicy i skąd: materjały surowe częściowo ze Szwecji i z Anglii.

     Przedmioty wystawowe: Stal narzędziowa, Pilniki, oraz mała maszyna do próbowania pilników.strzałka do góry