Spis Wystawców
GRUPA VIII i XX
A. Galanterya papiernicza i sztuka malarska.399

Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S G. Zeliński.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1902. Adres fabryki Kraków, Swoboda 2.- telefon 137. Adres telegraficzny Kraków, Zakład Witrażów. Właściciel inż. Stanisław Gabryel Zelinski. Kierownik techniczny: Franciszek Konkiewicz.

     Przedmioty Wystawowe wykonane w Kraju-szkło i farby sprowadzone z Francji, Ameryki i Anglji - kamyki mozaikowe z Włoch. Przedmioty Wystawowe -witraże: „Matka Boska Częstochowska", „Caritas” „Chrystus” (styl bizantyjski). Mozaika: „Św. Mikołaj" (styl bizantyjski), kopja z oryginału znajdującego się w Wenecji w kościele św. Marka „Matka Boska Ostrobramska" ,Serce", "Matka, Boska Sielska." (projekt Stefana Matejki).strzałka do góry