Spis Wystawców
GRUPA VII
B. Galanterja.385

Towarzystwo Akcyjne Fabr. Ołówków St. Majewski i S-ka.

W pawilonie przemysłu Wielkiego i średniego.

     Rok założenia: 1889. Adres fabryki: Pruszków stacya kolei W. W. Adres zarządu: Warszawa, Królewska Nr. 29. Adres telegraficzny: Pruszków, Majewski Nr. telefonu: 50-06 dla Pruszkowa, a 4-29 dla zarządu w Warszawie. Właściciel: Towarzystwo Akcyjne. Skład zarządu: Prezes - książe Michał Woroniecki; członkowie: Stanisław Majewski, Józef Zaborski, hr Adam Ronikier i Kazimierz Lęśkiewicz. Wykaz osób zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne i biurowe: Dyrektor zarządzający: Stanisław Majewski. Inżynier Technolog handlowy zastępca Dyrektora zarządu: Stanisław Węglinski. Techniczny zastępca Dyrektora zarządu: Antoni Klepadło. Naczelnik biura i Główny buchalter Adam Fijalski. Wyroby własne ołówki i obsadki, ołówki atramentowe, ołówki „Polonia” w 17-tu stopniach twardości od najmiększych, oznaczonych 6 B, aż do najtwardszych, oznaczonych 9H., ołówki dwukolorowe Nr. 800 czerwono-niebieskie. Ilość robotników: 250-300. Kapitał zakładowy: 320,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 500,000 rb. Wywóż do Cesarstwa stanowi 3/4 całości, fabryka wysyła stale do Galicyi. Motor parowy o sile 75 koni.

     Przedmioty wysłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Drzewa cedrowe sprowadza się z Ameryki. Przedmioty wystawowe: ołówki, obsadzki, gumy i kredki.strzałka do góry