Spis Wystawców
GRUPA VII
A. Przemysł skórny.352

J. Wasińki

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1896. Adres: Warszawa, Mazowiecka 12. Nr. telefonu: 74-61. Właściciel: Izydor Wasiński. Wyroby własne: wszelkie wyroby skórzane. Robotników minimum 15, maximum 20. Wywóz do Cesarstwa 40%.

     Przedmioty nadesłane na wystawę są wykonane w Kraju, prócz zamków i okuć. Zamki i okucia wiedeńskie i londyńskie. Przedmioty wystawowe: artykuły podróżne i galanterya skórzana.strzałka do góry