Spis Wystawców
GRUPA VII
A. Przemysł skórny.345

Józef Wegner.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1879. Adres fabryki: Warszawa, ul. Królewska 21. Adres telegraficzny: Wegner Warszawa 1070. Nr. telefonu: 9-41. Właściciel: Józef Wegner. Wykaz osób, zajmujących wyższe stanowiska techniczne i biurowe: p.p. Kamil Lewandowski, Teodor Cichocki. Wykaz wyrobów własnych: pasy skórzane do maszyn pojedyncze i podwójne różnej szerokości. Specyalność: pasy tylko kitowane do dynamomaszyn i pasy do wirówek w cukrowniach. Biuro sprzedaży, resp. reprezentanci:w gub. Piotrkowskiej w Częstochowie firma A. Bandtkie i W. Iwanicki, w Dąbrowie górniczej. Tow. Akc. Z. J. Borkowski. Tylko pasy wyrabiane w Kraju. Skóry sprowadzane stale z Anglii i części Krajowe.

     Przedmioty wystawowe:

4 pasy skórzane pojedyncze,

4 pasy skórzane podwójne,

1 pas skórzany kitowany do dynamo-maszynystrzałka do góry