Spis Wystawców
GRUPA VI
A. Meble i t.p.312

Akcyjne Towarzystwo Fabryki Mebli Wiedeńskich „Jakóba i Józefa Kohn”

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1875. Adres fabryki: Nowo-Radomsk, gub. Piotrkowska. Nr. telefonu: 76. Właściciel Akcyjne Towarzystwo. Skład zarządu: Juliusz Kohn, Feliks Kohn, Karol Kohn i D-r. Hamerszlag.

Dyrektor zarządzający

Kierownik techniczny

Kierownik handlowy

S. Blumenfeld.

     Kasyer: Adolf Chaskielewicz. Wykaz wyrobów własnych: Meble gięte wiedeńskie. Biuro sprzedaży, resp. reprezentanci: Warszawa, Petersburg, Moskwa, Niższy-Nowogród, Kijów, Odessa, Rostów, n| Donem, Tyflis i Ryga. Robotników minimum 1,000, maximum 1,200. Kapitał zakładowy: 750,000 rb. Przybliżony obrót roczny: 1,000,000. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 80%. Jaki motor o jakiej sile; maszyna parowa o sile 250-300 koni.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: meble.strzałka do góry