Spis Wystawców
GRUPA VI
A. Meble i t.p.309

Bracia Thonet. Fabryka mebli giętych.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia firmy: 1853 fabryki, w Radomsku 1881. Adres fabryki: Noworadomsk, Piotrkowska gub. Adres telegraficzny: Thonet Noworadomsk. Nr. Telefonu 31. Właściciele: Bracia Thonet. Wyroby własne: meble gięte bukowe, meble stylowe, ogrodowe, stylowe i etc. Biuro sprzedaży, resp. reprezentanci. Własne składy w Moskwie, Petersburgu, Odessie i Warszawie. Odbiorca na Łódź Frankel, na Kijów Kimajew. Robotników minimum 850, maximum 1,000. Przybliżonych obrót roczny: 800,000 rb. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 85%. Motory parowe, elektryczne o sile ogólnej H-P.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w kraju. Przedmioty wystawowe: meble.strzałka do góry