Spis Wystawców
GRUPA V
C. Instrumenty muzyczne306

Dominik Biernacki.

     W Pawilonie przemysłu Wielkiego i średniego

     Adres fabryki: Dobrzyń nad Wisłą. Właściciel: Dominik Biernacki. Rok założenia: 1848. Wykaz wyrobów własnych: organy. Robotników: 22. Kapitał zakładowy: 40,000 rb. Przybliżony obrót roczny. 30 000 rb Wywóz do Cesarstwa stanowi 25% ogóln. obrotn roczn. Motor naftowy o sile 12 H-P.

     Przedmioty nadesłane na wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: organy.strzałka do góry