Spis Wystawców
GRUPA V
A. Wyroby metalowe.252

W. Ziętkiewicz. Wyroby z metalu brytania, galwanizacja niklem.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1900. Adres fabryki; Częstochowa ul. św. Kazimierza Nr- 6. Nr. telefonu-302. Wyroby własne: lichtarze, krzyże, kropielniczki, menażki do octu soli i oliwy z białego metalu pokryte galwanicznie powłoką niklową i srebrną. Robotników minimum 15, maximum 20. Wywóz do Cesarstwa - 60%. Motor parowy o sile 10 HP. Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe, lichtarze, krzyże kropielniczki maneżki do octu soli i oliwy z białego metalu pokryte galwanicznie powłoką srebrną lub niklową.strzałka do góry