Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.24

     25

Fabryka Maszyn i Biuro Techniczne Stanisław Patschke i S-ka.

Hala Maszyn

     Rok założenia 1902. Adres fabryki: Żelazna, 63 Warszawa. Adres telegraficzny: Warszawa Fermos. Właściciele Inżynier S. Okolski i S. Patschke.

Skład zarządu Dyrektor Zarządzający S. Patschke.

Skład zarządu Dyrektor techniczny S. Okolski.

Skład zarządu Dyrektor handlowy A. Węgleński

Zarządzający warsztatami J. Węgrowski.

     Wyroby własne: ogrzewania centralne, wentylacya, suszarnie, urządzenia kąpieli, łaźni kuchni, i pralni. Wodociągi zwykłe i pneumatyczne. Kanalizacya. Przewody rurowe. Stacye centralne. Gazownie (generatory) do 1000 M K systemu własnego, powyżej 1000 M K systemu Duffa, aparaty dezynfekcyjne Kompresory kopulaki i t. p., piece specyalne z zakresu techniki ciepła.

     Ilość robotników 100. Kapitał zakładowy 150,000 rb. przybliżony obrót roczny 250,000 rb. Wywóz do Cesarstwa 50%. Motor o sile 30 M K na gaz ssany.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę są w całości wykonane w Kraju. Fotografje sprowadzone zostały z Anglii. Przedmioty wystawowe: gazownie, kompresory, rysunki i fotografje urządzeń i maszyn wykonanych.strzałka do góry