Spis Wystawców
GRUPA V
A. Wyroby metalowe.238

Józef Wasilewski i S-ka.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1909. Adres: Warszawa, Piękna 44. Wyroby własne: aparaty kościelne, kielichy, puszki, krzyże, i lichtarze, bronzy salonowe kandelabry, patery, wszelkie bronzy do mebli i medale. Ilość robotników minimum 5, maximum 10.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości są wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: Wyroby bronzowe i srebrne, aparaty kościelne i medale.strzałka do góry