Spis Wystawców
GRUPA V
A. Wyroby metalowe.235

Warszawska fabryka wyrobów ołowianych i cynowych.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: 1909. Adres łabryki: Warszawa, Leszno: 138. Właściciel Tow. udziałowe. Skład zarządu: J. Czajkowski. Wykaz Wyrobów własnych: rury hydrauliczne bez szwu z ołowiu syfony i cyna do lutowania.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: Wyroby z ołowiu i cyny, rury hudrauliczne, ciągnione bez szwu, syfony i cyna do lutowania.strzałka do góry