Spis Wystawców
GRUPA V
A. Wyroby metalowe.232

Sosnowiecka fabryka Armatur, Odlewnia bronzów fosforowych. St. Kraupe.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1901. Adres fabryki: Sosnowiec, gub. Piotrkowska. Adres telegraficzny: „Kraupe" Sosnowiec. Nr. telefonu-175. Właściciel Stanisław Kraupe. Dyrektor zarządzający St. Kraupe. Zawiadowca: Wincenty Kraupe inż. Wykaz wyrobów własnych: armatury do kotłów parowych i maszyn, szluzy, Wentyle, i krany wszelkich systemów na najwyższe ciśnienie hydrauliczne i do pary przegrzanej. Odlewy z bronzu, farforbronzu, stalowych bronzów, niklu, aluminium it.p. Miedź fosforowa 10 - 15% i cyna fosforowa 4%. Biura sprzedaży resp. reprezentanci A. Sierpiński Warszawa. Ilość robotników minimum 80, maximum 110. Kapitał zakładowy 120,000 rb: Przybliżony obrót roczny: 160,000 rb Wywóz do Cesarstwa procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego 50%. Motor o sile 25 HP.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: najróżnorodniejsze armatury do kotłów i maszyn parowych, odlewy bronzowe i półprodukta różnych metali.strzałka do góry