Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.23

Akcyjne Tow. „Elektryczność” Zakłady Elektryczne u Ząbkowicach.

Pawilon Wielkiego przemysłu.

     Rok założenia: 1896. Adres fabryki: Stacya Ząbkowice Dr. Ż. W. W. Adres zarządu: Warszawa. Włodzi­mierska 18. Adres telegraficzny: Zarządu „Elektryczność” Warszawa, Fabryki „Elektryczność” Ząbkowice, nr. telefonu w Warszawie 145, w Ząbkowicach 113. Skład zarządu Feliks hr. Czacki, -prezes; Edward Natanson -wice prezes; Piotr Werthein zastępca Dyrektor zarządzający Wacław Woycieki inżynier chemik. Osoby zajmujące wyższe stanowiska: Dyrektor techniczny Józef Jaworski} kierownicy: Bronisław Herman inżynier chemik, Roman Macherski doktór chemii, L. A. Dzięciołowski - buchalter. Wyroby własne: 1) Węgle do lamp łukowych i szczotki węglowe, elektrody węglowe 2) Karbid (węglik wapnia) 3) Chlorek bielący 4) Ług sodowy 5) Soda kanastyczna. Ilość robotników: 300 Kapitał zakładowy: Rb. 1200,000. Obrót roczny. Rb. 700,000. Wywóz do Cesarstwa 60% Silnik: 4 silniki parowe o łącznej mocy 1800 koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty wystawowe: weglowe lamp łukowych, szczotki węglowe do dynamo, karbid, elektrody węglowe, sodę kanastyczna i chlorek wapnia.strzałka do góry