Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.22

Stanisław Reichman.

Wystawia w pawilonie Wielkiego przemysłu i w paw. Rolnictwa.

     Rok założenia: 1908. Adres fabryki: Warszawa, Królewska 4. Nr. telefonu 48-04. Właściciel Stanisław Rejchman. Wyroby własne: Wyroby elektrotechniczne, izolacja elektryczna pierwsza fabryka w Rosji. Ilość robotników maximum 50. Kapitał zakładowy: 50,000 rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w kraju. Przedmioty wystawowe: Wyroby elektro-teczniczne.strzałka do góry