Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materiały i produkty (dalszy ciąg)207

Towarzystwo wyrobów ceramicznych w Bechynie

pawilon Wielkiego przemysłu.

     Założone w Czechach w roku 1903, wytwarza ze współudziałem absolwentów tamtejszej fachowej szkoły ceramicznej i pod kierownictwem fachowców techników i artystów ozdobne wyroby ceramiczne: terrakotowe i fajansowe; pomiędzy eksponatami Towarzystwa znajdują się prace wybitnych artystów czeskich, którzy reprodukuje swych dzieł chętnie i z zaufaniem powierzają fabryce.strzałka do góry