Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materiały i produkty (dalszy ciąg)198

Franciszek Lisicki i Sp.

Pawilon Wielkiego Przemyślu.

     Rok założenia: 1899 Adres kopalni; w Rozwarach pod Opocznem i w Warszawie pod Skarżyskiem: gubernia Radomska. Adres telegraficzny: Lisicki - Skarżysko. Kopalnia zatrudnia od 10 do 15 robot. Kapitał zakładowy - 5000 rb. Przybliżony obrót roczny: 12000 rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: 10 Skrzynek, zawierających razem 10 stóp sześciennych glin ogniotrwałych ceramicznych i farbiarskich (żółtych).strzałka do góry