Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materiały i produkty (dalszy ciąg)194

Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland-Cementu „Łazy”.

pawilon Wielkiego przemysłu.

     Rok założenia: 1897. Adres fabryki: Dyrekcya fabryki Portland - Cementu „Łazy” gubernja Piotrkowska, powiat Będziński, poczta Łazy, miejscowość Łazy. Adres zarządu: Warszawa Warecka l0, Adres fabryczny dia fabryki Tymieniecki, Łazy dla zarządu - Łazy Warszawa. Skład zarządu: Prezes Władysław Ciechanowiecki, Członkowie Zarządu: Ryszard Edward Kimens i Adam Piędzieki, Marjan Sokołowski Albert Reinstein. Dyrektor zarządzający: Albert Reinsteint Kierownik techniczny: Dr. Konstantyn Tymieniecki. Wykaz osób zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne i biurowe: Inżynier Ryszard Lindeman, Józef Rojewski, Franciszek Świętkowski, Józef Krawczyk, Franciszek Hanak, Antoni Maciejewski i Jan Raczkowski. Wykaz wyrobów własnych: Cement portlandzki. Biuro sprzedaży, resp. reprezentanci: Centralne Biuro sprzedaży Portland - Cementu w Warszawie Mazowiecka 13. Ilość, robotników: minimum l50 maximum 180 Kapitał zakładowy: 562,500 rb. Przybliżony obrót roczny: 254480 rub w roku ubiegłym 2 lokomobile Wolfa: 2 po l00 koni i 1 na 320 koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe cement i wyroby z cementu.strzałka do góry