Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materiały i produkty (dalszy ciąg)192

Tow. Akc „Pustelnik”.

Pawilon Wielkiego przemysłu.

     Rok założenia: 1892. Adres fabryki: Pustelnik poczta Marki, gub. Warszawska. Adres zarządu: Krakowskie przedm. Nr. 5. Warszawa. Adres telegraficzny: Pustelnik Warszawa. Nr. telefonu: 11-60 „Pustelnik stacya zamiejska Właściciel: Tow. Akc. Skład zarządu: Wojciech Grabowski - Prezes, Stanisław Chełmiecki, Jan Ulanicki, Dyrektor zarządzający: Jan Ulanicki. Kierownik techniczny. Adam Sokolski. Kierownik handlowy:

     Jan Ulanicki. Osoby zajmujące wyższe stanowiska techniczne i biurowe: St. Sokolski, Karol Wiemmer. Wyroby własne: cegła, dachówka, dreny i t. p. Biuro sprzedaży: Krak. - Przedmieście 5. Kapitał zakładowy: 700,000 rb. Obrót roczny: 400,000 - 500,000 rb.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości są wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: Dachówki, dreny i inne ceramiczne wyroby, oraz dachówka na sali Rękodzieł...strzałka do góry