Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materjały i produkty174

Inżynier Władysław Klepacki.

Pawilon Wielkiego przemysłu.

     Fabryka wyrobów z gliny ogniotrwałej. Rok założenia 1893. Adres fabryki: m. Ostrowiec st. dr. Ż. Nadwiślańskiej. Gubernia Radomska, poczta Ostrowiec. Adres telegraficzny: Ostrowiec Klepacki. Właściciel: inżynier Władysław Klepacki. Zarządza Właściciel i Jego zastępca inżynier Władysław Kwasieborski. Wykaz wyrobów własnych; Cegła ogniotrwała formatów rozmaitych i różnorodne fasonowe dla fabryk żelaza, stali, pieców wapiennych, pieców cementowych, przemysłu chemicznego i wszelkich innych, glinki ogniotrwałe mielone, szamot i zaprawy szamotowe. Biuro sprzedaży, resp. reprezentanci przy fabryce. Ilość robotników minimum 100, maximum 150. Kapitał zakładowy 250,000. Przybliżony: obrót roczny; 100,000. Wywóz do Cesarstwa, procentowo w stosunku do ogólnego obrotu rocznego od 15% do 20%. Silnik na gazie ssanym o mocy 100 koni, lokomobila 25 koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: cegła ogniotrwała formatów rozmaitych i różnorodna fasonowa rurki i dreny ogniotrwałe; glinki ogniotrwałe, szamot i zaprawy szamotowe.strzałka do góry