Spis Wystawców




GRUPA IV
A. Materjały i produkty



173

Indrich Kneifl, Prosek, p. Vysocany.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Henryk Kneifl, cegielnia i kamieniołomy w Proseku, w Czechach. Zakład został założony w r. 1895 małych zapoczątkowań. przez rolnika Franciszka Hausmana W r. 1897 przeszedł w posiadanie hr. Józef Szulc i Schmidt; głównym spólnikiem został teraźniejszy jego właściciel (w r. 1901) i pierwotną firmę zmienił na teraźniejszą. W r. 1905 przeszedł zakład w zupełności na własność I. Kneifla i od tej pory rozszerzano zakład wciąż dla drobnych wyrobów ceglarskich, ogólnych dachówek i wyrobów ceramicznych. Obecnie wyrabia się na sumę 200,000 k. a mianowicie: 4 miljony cegieł, 500 tysięcy dachówek i 200 tysięcy płytek, oraz różne artystyczne wyroby ceramiczne i budowlane. Prócz tego wydobywa się kamień budowlany dla Pragi i okolicy, mniej więcej 2000 fur rocznie. Właściciel firmy jest znanym fachowcem w przemyśle ceglarskim, ceramice, wyrobie cementu i wapna i posiada kilka patentów; jego wyroby zostały w r. 1908 odznaczone na jubileuszowej Wystawie w Pradze najwyższą nagrodą - dyplomem honorowym. Jest zasadniczym zwolennikiem wyrobu ręcznego, którego zalety dowiódł w polemice fachowej.



strzałka do góry